HR___Ledelse_undergruppe

Praktisk administrativ håndtering af sygefravær

Kort fortalt

Efter uddannelsen kan deltageren forestå praktisk administrativ håndtering af medarbejdernes sygefravær, herunder foretage digitale indberetninger og kommunikere mundtligt og skriftligt på en etisk forsvarlig måde omkring sygefravær.

Praktisk administrativ håndtering af sygefravær

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
47647 - Praktisk administrativ håndtering af sygefravær

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til administrative medarbejdere, der primært arbejder med HR og som specielt varetager opgaver i forbindelse med sygefravær.

Beskrivelse: Deltageren kan forestå praktisk administrativ håndtering af medarbejdernes sygefravær. Det vil sige at modtage og notere sygefravær. Herefter at varetage udfærdigelse, indberetning og administration af de i forbindelse med sygefravær krævede interne og eksterne digitale indberetninger fx mulighedserklæringer og dokumentationer.

Derudover kan deltageren, når medarbejderne vender tilbage fra sygefravær, afslutte sagen internt og eksternt herunder ved at anmode om refusion af sygedagpenge.

I forbindelse med den praktiske administrative håndtering af medarbejdernes sygefravær kan deltageren kommunikere mundtligt og skriftligt med ledere, medarbejdere og andre involverede på en etisk forsvarlig måde omkring sygefravær.

Deltageren kan endvidere bidrage til udfærdigelse af administrative procedurebeskrivelser for sygefravær således, at lovgivningens, overenskomsternes og lokalaftalernes bestemmelser overholdes.

Fagnummer: 47647 Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 789,95