Praktikopl__ring_undergruppe

Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser

Kort fortalt

Efter uddannelsen kan du vejlede i tværprofessionelle læreprocesser for social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever, med afsæt i elevens praktikmål. Desuden bliver du i stand til at opfange tværprofessionelle samt tværsektorielle læresituationer, hvor eleven kan anvende faglige kommunikationsredskaber og dokumentationsprocesser i relation til det tværprofessionelle samarbejde.

Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49545 - Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser

Målgruppe: Uddannelsen er rettet mod social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Det anbefales at man som deltager har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, man uddanner eleverne til. Ligeledes anbefales det at man har gennemført et basismodul som praktikvejleder svarende til min. 10 dage eller besidder tilsvarende kvalifikationer.

Beskrivelse: Deltageren kan, som praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser for elever på social- og sundhedsuddannelserne:

Forstå og skelne mellem begreberne flerfaglighed, tværfaglighed, tværprofessionel og tværsektorielt samarbejde og kan anvende begreberne i vejledningen.
På baggrund af viden om samfundsændringer og ændringer i sundhedsvæsenet kvalificere vejledningen i forhold til elevens praktikmål for det tværprofessionelle samarbejde.
Udvælge læresituationer, hvor eleven kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde
På baggrund af viden om og forståelse for facilitatorrollen, planlægge og facilitere tværprofessionelle læreprocesser
Anvende redskaber til faglig kommunikation og dokumentation i relation til elevens tværprofessionelle læringsprocesser.

Fagnummer: 49545 Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25