Patientrelateret_service_p___sygehus_undergruppe

Portøren og hospitalsserviceass. som fast vagt

Kort fortalt

Deltagerne kan med udgangspunkt i deres grunduddannelse og deres tidligere erhvervede viden og praksiserfaring være fast vagt ved alvorligt syge, urolige eller psykisk syge patienter indlagt på somatisk eller psykiatrisk hospital.

Portøren og hospitalsserviceass. som fast vagt

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du får kendskab til jobbet som fast vagt ved alvorligt syge, urolige eller psykisk syge patienter
  • Du lærer bl.a. om menneskets normale værdier/reaktioner i forhold til blodtryk, puls, temperatur, respiration og pupilreaktion
  • Du lærer at måle værdierne, og kan reagere på afvigelser
  • Du får kendskab til arbejdet med patienthygiejne og kan overholde de hygiejniske principper for at forebygge smittefarer

 

Bemærk! Det anbefales, at du har gennemgået uddannelserne Forflytningsteknik og speciallejring - Hvad fejler den syge samt Portører og hospitalsserviceassistenters kontakt m. psykisk syge, før du deltager på dette kursus. 

Info om fag
44347 - Portøren og hospitalsserviceass. som fast vagt

Målgruppe: Portører og hospitalsserviceassistenter.

Beskrivelse: Deltagerne kan udføre arbejdet som fast vagt ved alvorligt syge, urolige eller psykisk syge patienter indlagt på somatisk eller psykiatrisk hospital.
De kan handle korrekt ud fra lovgivningen vedr. tavshedspligt og lovgrundlaget for den indlagte patient.
De kender menneskets normale værdier/reaktioner i forhold til blodtryk, puls, temperatur, respiration og pupilreaktion og er i stand til at måle værdierne. De kan reagere på afvigelser fra det normale, nedskrive resultaterne korrekt og videregive dem til relevante samarbejdspartnere.
Deltagerne kan observere drop, dræn, sug, katetre og forbindinger og reagere hensigtsmæssigt på ændringer samt videregive observationer til relevante samarbejdspartnere. De kan medvirke ved arbejdet med patienthygiejne og overholde de hygiejniske principper for at forebygge smittefarer.
De kan imødekomme patientens fysiske behov for eksempelvis ilt, væske, mad og tøj og medvirke i decubitus-forebyggende arbejde. De kan kommunikere med somatisk og psykisk syge patienter på en respektfuld og ligeværdig måde med henblik på at skabe ro og tryghed for patienten.
De kan medvirke i det tværfaglige samarbejde på afdelingerne.

Fagnummer: 44347 Portøren og hospitalsserviceass. som fast vagt Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 6.011,00