Landmand_undergruppe

Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat

Kort fortalt

I uddannelsen arbejder deltageren med praktiske og teoretiske færdigheder omkring plantebeskyttelse med henblik på at opnå sprøjtecertifikat, herunder kemikaliekendskab, sprøjtekendskab, plantekendskab, sygdomme og skadedyr, miljøpåvirkninger, arbejdsmiljø, bekæmpelsesmidler og lovgivning.

Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat

21-10-2024
Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
10 dage Daghold

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

 • Du får et sprøjtecertifikat efter endt kursus
 • Du lærer at planlægge og arbejde med plantebeskyttelse i jordbrug
 • Du får kemikalie-, sprøjte- og plantekendskab
 • Du kan genkende forskellige typer af planter og skadevoldere
 • Du kan vælge det rette bekæmpelsesmiddel på baggrund af din viden
 • Du kan udvælge det rette sprøjtetidspunkt ud fra udviklingstrin og klimafaktorer
 • Du lærer at vælge den rette sprøjtetype, dysetype og dysetryk
 • Du lærer at beregne den rigtige mængde af sprøjtemiddel
 • Du lærer at vælge det rette sikkerhedsudstyr
 • Du får viden om miljøpåvirkninger, arbejdsmiljø, bekæmpelsesmidler og lovgivning
 • Du kan forklare, hvordan forskellige bekæmpelsesmidler påvirker miljøet
Info om fag
42390 - Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrugs- og maskinstationsområdet, samt personer i virksomheder med tilknytning til disse områder.

Beskrivelse: Deltageren kan planlægge og udføre hensigtsmæssig plantebeskyttelse i jordbruget, under hensyntagen til miljø og sikkerhed samt gældende love og bestemmelser, herunder vælge og anvende personlige værnemidler og sprøjtetyper til givne sprøjteopgaver.
Deltageren kan identificere vigtige kulturplanter og forskellige skadevoldere og her ud fra vælge egnede bekæmpelsesmidler og hensigtsmæssige bekæmpelsesmetoder i nærmere givne situationer, herunder vælge optimale sprøjtetidspunkter ud fra udviklingstrin, klimafaktorer og eventuelle skadetærskler.
Deltageren kan ud fra en nærmere given sprøjteopgave vælge dysetype, dysetryk, fremføringshastighed, beregne væskemængde og dosering samt udføre kalibrering af sprøjten
Deltageren kan redegøre for bekæmpelsesmidlers påvirkning af miljøet, og kan løse forskellige nærmere givne sprøjteopgaver inden for nærmere angivne tidsfrister.

Fagnummer: 42390 Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 2.080,00 Uden for målgruppe: DKK 7.792,50