Gartneri_anl__g_undergruppe

Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat

Kort fortalt

I uddannelsen arbejder deltagerne med at planlægge og udføre hensigtsmæssig plantebeskyttelse under hensyntagen til miljø og sikkerhed samt gældende love og bestemmelser og for at opnå sprøjtecertifikat. NB! Dette kursus er godkendt af Miljøstyrelsen som grundlag for udstedelse af sprøjtecertifikat.

Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat

21-10-2024
Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
10 dage Daghold

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du lærer at planlægge og arbejde med plantebeskyttelse
  • Du lærer at genkende kulturplanter og forskellige skadevoldere
  • Du lærer at vælge det rette bekæmpelsesmiddel og den rette bekæmpelsesmetode til opgaven
  • Du lærer at vælge det bedste sprøjtetidspunkt ud fra udviklingstrin, klimafaktorer og eventuelle skadetærskler
  • Du kan vælge den rette dysetype, dysetryk og fremføringshastighed
  • Du kan beregne væskemængde og dosering samt udføre kalibrering af sprøjten
  • Du kan redegøre for bekæmpelsesmidlernes påvirkning af miljøet
  • Du kan løse dine sprøjteopgaver inden for en fastlagt tidsfrist
  • Du lærer at bruge den rette personlige beskyttelse til opgaven
Info om fag
42389 - Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer inden for gartnerområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan planlægge og udføre hensigtsmæssig plantebeskyttelse i jordbruget, under hensyntagen til miljø og sikkerhed samt gældende love og bestemmelser, herunder vælge og anvende personlige værnemidler og sprøjtetyper til givne sprøjteopgaver.
Deltageren kan identificere vigtige kulturplanter og forskellige skadevoldere og her ud fra vælge egnede bekæmpelsesmidler og hensigtsmæssige bekæmpelsesmetoder i nærmere givne situationer, herunder vælge optimale sprøjtetidspunkter ud fra udviklingstrin, klimafaktorer og eventuelle skadetærskler.
Deltageren kan ud fra en nærmere given sprøjteopgave vælge dysetype, dysetryk, fremføringshastighed, beregne væskemængde og dosering samt udføre kalibrering af sprøjten
Deltageren kan redegøre for bekæmpelsesmidlers påvirkning af miljøet, og kan løse forskellige nærmere givne sprøjteopgaver inden for nærmere angivne tidsfrister.

Fagnummer: 42389 Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 2.080,00 Uden for målgruppe: DKK 6.795,50