Gartneri_anl__g_undergruppe

Plænegræs, vækstforhold og gødning

Kort fortalt

På kurset lærer du at identificere de mest anvendte græsarter samt vælge plænegræsblandinger til forskellige formål, ud fra kendskab til frøspiring og de forskellige græsarters egenskaber. Du lærer desuden at anvende jordbundsanalyser og gødningsplaner med kendskab til næringsstoffers betydning for græssets vækst samt udføre arbejdet efter gældende PGO standarder.

Plænegræs, vækstforhold og gødning

30-09-2024
Plænegræs, vækstforhold og gødning
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
5 dage Daghold
22-09-2025
Plænegræs, vækstforhold og gødning
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
5 dage Daghold
09-03-2026
Plænegræs, vækstforhold og gødning
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
5 dage Daghold
Info om fag
22033 - Plænegræs, vækstforhold og gødning

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerbranchen.

Beskrivelse: Deltageren kan:
identificere de mest anvendte græsarter
anvende plænegræsblandinger ud fra viden om de enkelte græsarters karakteristika og spiringsprocesser
anvende jordbundsanalyser og gødningsplaner med kendskab til næringsstoffers betydning for græssets vækst
udføre arbejde efter gældende PGO standarder
udføre arbejdet efter gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning samt anvende anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler
anvende korrekte arbejdsteknikker
anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Fagnummer: 22033 Plænegræs, vækstforhold og gødning Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 3.522,75