Gartneri_anl__g_undergruppe

Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje

Kort fortalt

Deltageren kan anvende maskiner og vælge egnede arbejdsmetoder ud fra kendskab til skadevolder og jordbundsforhold. Der er desuden fokus på at forebygge og bekæmpe ukrudt, sygdomme og skadedyr i plænegras samt identificere de mest anvendte græsarter.

Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje

07-10-2024
Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
5 dage Daghold
22-09-2025
Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
5 dage Daghold
19-01-2026
Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
5 dage Daghold
Info om fag
22056 - Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerbranchen.

Beskrivelse: Deltageren kan:
anvende maskiner og vælge egnede arbejdsmetoder med kendskab til skadevolder og jordbundsforhold
forholde sig til sygdomme i plænegræs herunder ukrudtsarter og skadedyr og anlægge korrekt plejestrategi
artsbestemme det mest almindelige skadevoldere i græsplæner, samt identificere de mest anvendte græsarter
udføre arbejde efter gældende PGO standarder
anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet

Fagnummer: 22056 Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 3.522,75