Bus_undergruppe(2)

Personbefordring med bus

Kort fortalt

Deltageren er i stand til at føre stor bus til erhvervsmæssig personbefordring.

Personbefordring med bus

07-10-2024
Personbefordring med bus
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
30 dage Daghold

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du vil lære at føre og betjene køretøjet på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde
  • Du vil blive i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker kørsel
  • Du kan efterfølgende anvende reglerne og du får kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, samt service og logistik
  • Du får et kursus der lever op til både Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bekendtgørelse om kvalifikationskrav, samt uddannelseskravet fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning om buspassageres rettigheder
Info om fag
40531 - Personbefordring med bus

Målgruppe: Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbusbranchen.

Beskrivelse: Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene bussen og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.

Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D).

Deltageren kan jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport:
• Føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed for passagererne og færdselssikkerheden i øvrigt.
• Servicere forskellige kundebehov.
• Vurdere nødsituationer, og udføre livreddende førstehjælp.
• Anvende regler for personbefordring.

Deltageren har viden om:
• Reglerne for arbejdstid og køre- og hviletid
• Fysisk og psykisk sundhed

Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.

Fagnummer: 40531 Personbefordring med bus Varighed 30 dage AMU-pris: DKK 6.240,00 Uden for målgruppe: DKK 37.381,00