Pleje_i_sygehusv__senet_undergruppe

Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser

Kort fortalt

Deltageren lærer om patientsikkerhed og vigtigheden af at formidle relevant viden og relevante observationer. Deltageren ved, hvem der kan indrapportere utilsigtede hændelser, og kender sin egen forpligtelse til at rapportere utilsigtede hændelser samt proceduren herfor. Deltageren ved, at indrapporteringssystemet har et læringssigte og lærer om kerneårsagsanalyse.

Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser

21-03-2023
Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
ZBC Ringsted Selandia Park 6-8 4100 Ringsted
1 dag Daghold

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du styrker din observans i forhold til patientsikkerhed
  • Du bliver bevidst om din rolle i forbindelse med formidling af viden
  • Du får kendskab til procedurer for indrapportering og opfølgning på utilsigtede hændelser
Info om fag
40823 - Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter

Beskrivelse: I det daglige plejearbejde er deltageren opmærksom på patientsikkerhed og kender sin egen rolle i forhold til at formidle relevant viden og relevante observationer. Deltageren ved, hvem der kan indrapportere utilsigtede hændelser, og kender sin egen forpligtelse til at rapportere sådanne samt proceduren herfor. Deltageren kender formålet med indrapporteringssystemet og kerneårsagsanalyse og kan bidrage til opfølgning på resultaterne i det daglige arbejde. I den forbindelse kan deltageren yde kollegial omsorg.

Fagnummer: 40823 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 819,80