Landmand_undergruppe

Pasning og fodring af husdyr 2

Kort fortalt

Deltageren kan efter instruktion og på arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde udføre arbejdsopgaver med håndtering og pasning af en husdyrbesætning på baggrund af viden om overordnet lovgivning for husdyrhold, forhold omkring arbejdsmiljø, dyrenes adfærd, velfærd og sundhed, staldanlæg samt brugen af maskiner og tekniske installationer som anvendes i en husdyrproduktion.Eksempler arbejdsopgaver med håndtering og pasning af en husdyrbesætning: - håndtering og flytning af dyr, - registrering af hændelser, - malkning, - hegnsætning, vedligeholdelse af inventar- udmugning og rengøring- opgaver i forbindelse med løbning, inseminering, kælvning eller farringEksempler på maskiner og tekniske installationer som anvendes i en husdyrproduktion: - foderblanderanlæg, - udfodringssystemer, - klima- og ventilationsanlæg,- læssemaskiner, truck, - malkeanlæg, - robotter - teknik til udmugning, gyllehåndtering og rengøringDeltageren kan efter instruktion udføre opgaver med fodringen af en husdyrbesætning, på baggrund af viden om dyrenes næringsstofbehov, fodermidler, foderplaner og foderkvalitetEksempler på opgaver med fodring:- opbevaring af foder, - blanding af tilskudsfoder/grovfoder, - udfodring og vanding - afgræsning på fold- kontrol og vurdering af foderkvalitetDeltageren kan efter instruks føre tilsyn med et husdyrhold, herunder observere forhold omkring almindelige sygdomstegn og reproduktionsforløb samt foretage nødvendige registreringer, på bag-grund af grundlæggende viden om almindelige husdyrsygdomme og symptomer, hygiejne, smitte-forebyggelse, avlsprincipper, adfærd ved brunst og reproduktionsforløb.

Pasning og fodring af husdyr 2

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
47939 - Pasning og fodring af husdyr 2

Målgruppe: Kurset er for personer som har kompetencer svarende til "47938 Pasning og fodring af husdyr" uden eller med begrænset erhvervserfaring fra landbruget som ønsker beskæftigelse eller er beskæftiget ved husdyrproduktion.

Beskrivelse: Deltageren kan efter instruktion og på arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde udføre arbejdsopgaver med håndtering og pasning af en husdyrbesætning på baggrund af viden om overordnet lovgivning for husdyrhold, forhold omkring arbejdsmiljø, dyrenes adfærd, velfærd og sundhed, staldanlæg samt brugen af maskiner og tekniske installationer som anvendes i en husdyrproduktion.

Eksempler arbejdsopgaver med håndtering og pasning af en husdyrbesætning:
håndtering og flytning af dyr,
registrering af hændelser,
malkning,
hegnsætning, vedligeholdelse af inventar
udmugning og rengøring
opgaver i forbindelse med løbning, inseminering, kælvning eller farring

Eksempler på maskiner og tekniske installationer som anvendes i en husdyrproduktion:
foderblanderanlæg,
udfodringssystemer,
klima- og ventilationsanlæg,
læssemaskiner, truck,
malkeanlæg,
robotter
teknik til udmugning, gyllehåndtering og rengøring

Deltageren kan efter instruktion udføre opgaver med fodringen af en husdyrbesætning, på baggrund af viden om dyrenes næringsstofbehov, fodermidler, foderplaner og foderkvalitet
Eksempler på opgaver med fodring:
opbevaring af foder,
blanding af tilskudsfoder/grovfoder,
udfodring og vanding
afgræsning på fold
kontrol og vurdering af foderkvalitet

Deltageren kan efter instruks føre tilsyn med et husdyrhold, herunder observere forhold omkring almindelige sygdomstegn og reproduktionsforløb samt foretage nødvendige registreringer, på baggrund af grundlæggende viden om almindelige husdyrsygdomme og symptomer, hygiejne, smitteforebyggelse, avlsprincipper, adfærd ved brunst og reproduktionsforløb.

Fagnummer: 47939 Pasning og fodring af husdyr 2 Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 2.080,00 Uden for målgruppe: DKK 8.069,00