Dagtilbud_undergruppe

Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner som F/I

Kort fortalt

Uddannelsens formål er, at deltagerne selvstændigt og i samarbejde med kollegaer tilrettelægger trygge og udviklende rammer for barnets hverdag i daginstitutionen. Dette gøres ud fra en forståelse for børns behov og udvikling, herunder forældresamarbejde, en inkluderende, sundhedsfremmende og anerkendende praksis samt indsats i forhold til børn med særlige behov.

Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner som F/I

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
47485 - Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner som F/I

Målgruppe: Pædagogmedhjælpere med flygtninge/indvandrerbaggrund der arbejder i daginstitutioner eller andre med tilsvarende funktioner.

Beskrivelse: Ud fra en forståelse for børns behov og udvikling kan deltageren, selvstændigt og i samarbejde med kolleger, tilrettelægge trygge og udviklende rammer for barnets hverdag i daginstitutionen.

Deltageren kan:

reflektere over egen pædagogisk praksis med bevidsthed om, hvordan egen opvækst og tilegnede værdier har indvirkning på, hvordan man reagerer i forskellige situationer
handle ud fra indsigt i lovgrundlaget for daginstitutioner, samt de kommunalt vedtagne retningslinjer for dagtilbuddet og forståelse for daginstitutionernes historie, udvikling og funktion
selvstændigt og i samarbejde med kolleger, medvirke til at skabe et inkluderende fællesskab i børnegruppen med bevidsthed om pædagogmedhjælperens rolle og opgaver
reflektere over egne relationskompetencer og indgå i et anerkendende samspil med børnene
med indsigt i hvordan barnet bliver medskaber af sin egen læring, tilrettelægge pædagogiske aktiviteter, som forener leg og læring, ud fra forståelse af børnekulturen og det enkelte barns ressourcer
bidrage til en sundhedsfremmende og forebyggende indsats ud fra viden om kost, bevægelse og hygiejnens betydning for barnets trivsel
selvstændigt indgå i en anerkendende og respektfuld dialog og samarbejde med kolleger og børnenes forældre omkring barnet og dets udvikling ud fra forståelse og respekt for, at forskellige familier har forskellige livsbetingelser og forskellige dagliglivskulturer.

Fagnummer: 47485 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner som F/I Varighed 30 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 19.772,50