Dagtilbud_undergruppe

Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger

Kort fortalt

Efter uddannelsen kan du indgå i samspil med børnene i SFO og skole og tage afsæt i børnenes perspektiver samt kende legens og fællesskabets betydning. Endvidere kan du arbejde bevidst med læringsfællesskaber og aktiviteter både i skole og SFO, og har fokus på fritidsdelens karakteristika med vægt på kreativitet, sundhed, bevægelse og digital dannelse. Du arbejder endvidere med overgange i relation til brobygning mellem dagtilbud, indskoling og SFO.

Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49856 - Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger

Målgruppe: Pædagogmedhjælpere i skolefritidsordninger.

Beskrivelse: Deltageren skal have forståelse for børns trivsel, udvikling, læring, samt dannelse og kunne handle i forhold til de pædagogiske målsætninger og den lovmæssige ramme i SFO og folkeskolen.

Herunder kan deltageren:

med afsæt i børneperspektiver, børnefællesskaber og legens betydning indgå i samspil med børnene ud fra en forståelse af børns fysiske, psykiske og sociale udvikling. Herunder har deltageren blik for at sikre børnene medindflydelse både i voksenorganiserede aktiviteter og selvvalgt leg.
med udgangspunkt i børnenes udviklings- og læringsbehov understøtte læringsfællesskaber og aktiviteter i hhv. skole og fritid, herunder have et særligt fokus på fritidsdelens karakteristika, hvor kreativitet, krop og bevægelse, sundhed og digital dannelse vægtes.
arbejde med inklusions- og trivselsindsatser i SFO og skole, med afsæt i sociale fællesskaber, konfliktløsning og tiltag, der understøtter børn i udsatte positioner.
arbejde med overgange, i en tværgående rolle, der understøtter det enkelte barns trivsel i relation til brobygning mellem dagtilbud, indskoling og SFO, herunder indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde.
indgå i respektfuldt samarbejde med forældre om barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse, samt omkring sammenhænge mellem skole, SFO og hjemmet.
Reflektere over og kontinuerligt justere egen rolle, samt indgå i udviklingen af SFO og skolens pædagogiske praksis.

Fagnummer: 49856 Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75