__ldrepleje_undergruppe

På vej mod SOSU - basis

Kort fortalt

Efter uddannelsen kan du bidrage til udførelse af opgaver hos ældre borgere samt medvirke til et sundt arbejdsmiljø.

På vej mod SOSU - basis

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
20922 - På vej mod SOSU - basis

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til ufaglærte medarbejdergrupper uden en sundhedsfaglig uddannelse.

Beskrivelse: Deltageren kan:

i det daglige arbejde tage et vist ansvar for at etablere anerkendende relationer, herunder anvende anerkendende grundprincipper og kommunikationsredskaber.
bidrage til og tage et vist ansvar for en respektfuld og værdig dialog i et etisk perspektiv.
anvende generelle smitteforebyggende forholdsregler, herunder udføre korrekt håndhygiejne, samt anvende de mest kendte desinfektionsmidler.
anvende grundlæggende viden om ergonomi og foretage disponeringer i forhold til at vælge arbejdsstillinger og forflytningsmetoder, der forebygger skader.

Deltageren har:

grundlæggende viden om de almindelige tegn ved aldringsprocessen, herunder forståelse for begrebet livskvalitet samt motivation.
grundlæggende viden om relevant lovgivning på området, herunder kan overholde tavshedspligt og ret til selvbestemmelse.
et vist kendskab til betydningen af egen personlig fremtoning i samarbejde med borgeren og kolleger.
kendskab til faresymboler, miljømærker og deres betydning, samt kan anvende denne viden til at tage et vist ansvar for et sikkert arbejdsmiljø.
grundlæggende viden om hygiejniske principper, smittemåder og smitteveje.

Fagnummer: 20922 På vej mod SOSU - basis Varighed 15 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 10.011,25