__ldrepleje_undergruppe

Opsporing og forebyggelse af diabetes

Kort fortalt

Uddannelsens formål er at sætte deltagerne i stand til at indgå i arbejdet med tidlig opsporing af diabetes.

Opsporing og forebyggelse af diabetes

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
44342 - Opsporing og forebyggelse af diabetes

Målgruppe: Målgruppen er hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere og deltagere med tilsvarende funktioner, som har eller søger beskæftigelse inden for det sociale eller omsorgsmæssige område.

Beskrivelse: Deltagerne kan ud fra kendskab til de seneste forebyggende retningslinjer om diabetesbehandling
indgå i arbejdet med tidlig opsporing af borgere med uopdaget diabetes.
De kan medvirke i forebyggelse af diabetes ud fra viden om sammenhængen mellem kost, motion, medicin og levevis. Deltagerne kan indgå i den forebyggende indsats i forhold til senkomplikationer ved diabetes ud fra viden om de tidligste og almindeligste symptomer.
I samarbejde med hjemmesygeplejen kan deltagerne anvende deres observationer af en mulig uopdaget diabetes til at vejlede borgeren om at søge læge.
Deltagerne kan vejlede borgeren og dennes pårørende om samfundets øvrige tilbud om hjælp, blandt andet diætist, socialrådgiver, diabetesskole, fodterapeut og diabetesforeninger.

Fagnummer: 44342 Opsporing og forebyggelse af diabetes Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.130,50