Kommunikation___Markedsf__ring_undergruppe

Oprettelse af e-formularer

Kort fortalt

Deltageren kan efter kurset oprette og designe forskellige typer af e-fomularer - herunder layoutmuligheder, vurdere primære og sekundære datakilder samt konsolidere data fra flere forskellige formularer i en formular og sikre, at e-formularer lever op til gængse regler for brugervenlighed samt validering.

Oprettelse af e-formularer

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
40347 - Oprettelse af e-formularer

Målgruppe: Kurset retter sig mod medarbejdere, der i deres jobfunktion har ansvar for eller medvirker ved ekstern og intern dataindsamling.

Beskrivelse: Deltageren kan oprette en e-formular og kan anvende dennes komponenter til standardisering af virksomhedens skemaer/formularer og dermed sikre en gyldig/professionel indsamling og udveksling af data.
Deltageren kender til layoutmuligheder og kan sikre, at formularen lever op til gængse regler for brugervenlighed samt validering.
Deltageren kan vurdere primære og sekundære datakilder samt konsolidere data fra flere formularer i en formular.

Fagnummer: 40347 Oprettelse af e-formularer Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.402,20