Anlaegsstruktor-sjakbajs_21194_undergruppe_2022-2027

Opmåling og afsætning af bygge- og anlægsopgaver

Kort fortalt

Deltagerne kan foretage opmåling, beregning og afsætning i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver, herunder beregning og afsætning af fald/stigningsforhold med gængse metoder og måle- og afsætningsudstyr.

Opmåling og afsætning af bygge- og anlægsopgaver

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
47515 - Opmåling og afsætning af bygge- og anlægsopgaver

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsarbejdere, vejmænd og andre som har eller søger beskæftigelse indenfor bygge- og anlægsområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Selvstændigt og i samarbejde med andre fortage opmåling af vejanlæg og pladsers arealer og faldforhold med henblik på forekommende bygge- og anlægsopgaver.
Fastlægge forbrug af materialer ud fra viden om volumenberegninger, massefylde, lagtykkelser og komprimeringsforhold.
Foretage beregning og afsætning af fald/stigningsforhold i promiller med gængse metoder og måle- og afsætningsudstyr.
Anvende enkle tegningsmaterialer ved givne bygge- og anlægsprojekter.
Afsætte længde- og tværprofiler for vejanlæg.
Vedligeholde og kontrollere udstyret og dets nøjagtighed.
Udføre arbejdet efter gældende lovgivning inden for området.

Fagnummer: 47515 Opmåling og afsætning af bygge- og anlægsopgaver Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50