Kok__tjener__ern__ring_undergruppe

Oplæringsansvarlig i hotel og restaurant

Kort fortalt

Med kurset får du viden og færdigheder til at tilrettelægge et oplæringsforløb, der overholder kravene til uddannelse og skaber sammenhæng for eleven mellem skoleperioder og oplæring i virksomheden. Du opnår færdigheder i at oplære elever med forskellige læringsforudsætninger og inkludere dem i virksomhedens kultur og arbejdsfællesskab samt får redskaber til at håndtere svære samtaler og konflikter.

Oplæringsansvarlig i hotel og restaurant

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
21038 - Oplæringsansvarlig i hotel og restaurant

Målgruppe: Kurset henvender sig til medarbejdere inden for gastronom-, tjener- og receptionistområdet, som arbejder med oplæring af elever, og som ønsker viden og færdigheder til at tilrettelægge gode læringsforløb for elever.

Beskrivelse: Du opnår viden, som gør dig i stand til at forklare/beskrive:
Praktikmålene og uddannelsens opbygning/struktur
Sammenhængen mellem skoleuddannelsens fag og praktikmålene
Forskellige læringsformer
Unges forskellige læringsforudsætninger og behov
De formelle krav til oplæringsvirksomheder

Du opnår færdigheder i at:
Oplære andre
Tilrettelægge oplæring med brug af forskellige oplæringsformer
Skabe gode læringssituationer og et lærende arbejdsmiljø
Bidrage til at skabe sammenhæng for eleven mellem oplæring i virksomheden og skoleundervisningen
Inkludere eleven i virksomhedens kultur og arbejdsfællesskab
Tilrettelægge et oplæringsforløb, der overholder de formelle krav

Fagnummer: 21038 Oplæringsansvarlig i hotel og restaurant Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 832,00 Uden for målgruppe: DKK 2.853,00