Kok__tjener__ern__ring_undergruppe

Oplæringsansvarlig for ernæringsassistentelever

Kort fortalt

Med kurset opnår du viden og færdigheder, som gør dig i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere uddannelsesforløb for elever i egen virksomhed, med særlig fokus på at skabe sammenhæng og progression i uddannelsesforløbet ved at tage afsæt i elevens personlige og faglige forudsætninger.

Oplæringsansvarlig for ernæringsassistentelever

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
20967 - Oplæringsansvarlig for ernæringsassistentelever

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte, som varetager opgaver i forbindelse med oplæring af ernæringsassistentelever.

Beskrivelse: Du opnår viden, som gør dig i stand til:
At redegøre for metoder i forhold til at motivere eleven til at deltage aktivt i planlægningen og gennemførelse af egen uddannelse, herunder opstilling af egne læringsmål.
På baggrund af denne viden opnår du færdighed i:
At planlægge og gennemføre uddannelsesforløb for elever i egen virksomhed.
At vejlede og medvirke til at skabe sammenhæng i uddannelsen for ernæringsassistentelever på baggrund af elevens personlige og faglige forudsætninger.
At vejlede og støtte eleven i brug af ernæringsassistentbogen.
At afholde anerkendende og professionelle samtaler, der sikrer progression i elevens uddannelse i virksomheden.
At anvende it-baserede redskaber til registrering og evaluering af elevens uddannelse.

Fagnummer: 20967 Oplæringsansvarlig for ernæringsassistentelever Varighed 5 dage