Landmand_undergruppe

Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug

Kort fortalt

I uddannelsen får deltagerne viden om seneste forsknings- og forsøgsresultater inden for området plantebeskyttelse i landbruget. Deltagerne får desuden viden om ny teknologi inden for sprøjteteknik, nye bekæmpelsesmidler og ny eller ændret lovgivning vedrørende bekæmpelsesmidler og påvirkninger på omgivende miljø.

Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug

21-06-2023
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
1 dag Daghold
17-08-2023
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
1 dag Daghold
21-09-2023
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
1 dag Daghold
07-12-2023
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
1 dag Daghold
1 hold er skjult, klik her for at vise alle

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Kurset opfylder kravet om opfølgningskursus for sprøjtecertifikat (Bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016)
  • Du kan planlægge og udføre plantebeskyttelse i landbruget
  • Du lærer at løse dine opgave med fokus på integreret plantebeskyttelse (IPM)
  • Du lærer om nye plantebeskyttelsesmidler, ny lovgivning vedrørende plantebeskyttelsesmidler
  • Du lærer, hvordan du regulerer påvirkninger på omgivende miljø og arbejdsmiljøet
  • Du får nyeste viden om bl.a. behandlingsstrategier for plantebeskyttelse i landbruget, IPM, dysevalg og sprøjteteknik.
Info om fag
48175 - Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med sprøjtecertifikat, sprøjtebevis m.fl. der skal gennemføre et opfølgningskursus for at opretholde gyldigheden af sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler og som ønsker at opnå en S1 autorisation til køb og anvendelse af professionelle plantebeskyttelsesmidler i landbrugserhvervet. Uddannelsen henvender sig som udgangspunkt ikke til personer der ønsker at udbringe professionelle plantebeskyttelsesmidler indenfor andre erhverv så som gartneri, skovbrug, anlægsgartneri eller greenkeeping, idet der udbydes særlige uddannelser rettet mod personer indenfor disse erhvervsgrene.

Beskrivelse: Deltagerne kan planlægge og udføre plantebeskyttelse i landbruget under hensyn til principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM), vurdering af bekæmpelsesbehov og udnyttelse af seneste forsknings- og forsøgsresultater

Deltageren har kendskab til nye plantebeskyttelsesmidler, ny lovgivning vedrørende plantebeskyttelsesmidler og regulering af påvirkninger på omgivende miljø og arbejdsmiljøet.

Deltageren har ajourført viden om behandlingsstrategier for plantebeskyttelse i landbruget, IPM, ny teknologi til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, dysevalg og sprøjteteknik.

Uddannelsen opfylder kravet om opfølgningskursus for sprøjtecertifikat i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler.

Fagnummer: 48175 Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 981,45