Proces_undergruppe

Operatør vedligehold, procesmåleudstyr

Kort fortalt

På dette kursus lærer du at anvende og fejlfinde på procesteknisk måleudstyr til måling af fx temperatur, niveau og tryk. Du lærer også at anvende teknisk dokumentation i forbindelse med kontrol, justering og fejlfinding på transmittere med sensor/føler.

Operatør vedligehold, procesmåleudstyr

23-09-2024
Operatør vedligehold, procesmåleudstyr
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
3 dage Daghold
Info om fag
40649 - Operatør vedligehold, procesmåleudstyr

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte operatører, som arbejder med betjening og operatør vedligehold af produktionsudstyr i procesindustrien.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Kendskab til procesmåleudstyrets standardsignaler samt udarbejdelse af korrektionstabel/-kurve til måleudstyret.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Anvende og fejlfinde på procesteknisk måleudstyr til måling af fx temperatur, niveau, tryk, pH og flow og kan på baggrund af kendskab til måleteknik vurdere validiteten af de overførte værdier.
Anvende teknisk dokumentation i forbindelse med kontrol, justering og fejlfinding på procesanlæggets måleudstyr (herunder transmittere med intern eller ekstern sensor/føler).

Fagnummer: 40649 Operatør vedligehold, procesmåleudstyr Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.296,60