Pleje_i_sygehusv__senet_undergruppe

Operationshjælper

Kort fortalt

Du vil få grundlæggende kvalifikationer til at begynde arbejdet på og omkring operationsafdelingen. Uddannelsen skal ses som et led i den specialiserede oplæring på operationsgangen. Du vil få kvalifikationer til at deltage i arbejdet præ- og postoperativt, herunder kvalifikationer til at agere i mødet med patienten samt kvalifikationer indenfor lejring og forflytning.

Operationshjælper

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
21967 - Operationshjælper

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personale med uddannelse som portør, serviceassistent med specialet hospitalsservice, sterilassistent, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent eller erfaring svarende hertil. Det anbefales at deltageren har 1 års erfaring fra sekundær sektor, gerne fra kirurgiske afdelinger.

Beskrivelse: Deltageren kan:
selvstændigt og i samarbejde med det tværfaglige operationsteam, planlægge og gennemføre klargøring af operationsstuen efter gældende lokale standarder/vejledninger/instrukser, herunder vejledning for sikker kirurgi.
selvstændigt varetage opfyldning og oprydning samt rengøring af OP-stuen og instrumenter, ud fra gældende retningslinjer/vejledninger/instrukser.
planlægge og udføre arbejdet som operationshjælper ud fra hygiejniske retningslinjer, viden om hospitalsinfektioner og multiresistens, samt tage ansvar for at opretholde aseptik og aseptisk adfærd i håndtering af sterilt gods.
anvende anerkendende kommunikation i mødet med operationspatienten, samt udvise forståelse for patientens reaktioner og sårbarhed.
i samarbejde med operationsteamet planlægge og gennemføre lejring af patienten og medvirke til forebyggelse af lejringskomplikationer samt forberede og forflytte patienten præ- og postoperativt.
skærme patienten på operationsstuen ud fra etiske overvejelser.
følge lokale standarder/vejledninger/instrukser ved modtagelse og håndtering af vævsprøver.

Fagnummer: 21967 Operationshjælper Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75