Pleje_i_sygehusv__senet_undergruppe

Operationsassistent

Kort fortalt

Uddannelsen bygger videre på uddannelsen som operationshjælper og vil give dig generelle kompetencer til at arbejde på OP-afdelingen både præ- per- og postoperativt. Herunder fokus på tekniske og ikke tekniske færdigheder. Deltageren vil få viden og færdigheder i at samarbejde med operationsteamet og til at assistere ved ukomplicerede indgreb og forløb. Specialiseret viden indenfor specifikke kirurgiske specialer vil foregå i lokal oplæring.

Operationsassistent

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
21968 - Operationsassistent

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til social- og sundhedsassistenter eller andre med tilsvarende kompetencer. Det anbefales du enten har taget operationshjælper og/eller har minimum 1 års erfaring fra sekundærsektor, og gerne kirurgisk speciale eller viden og erfaring svarende hertil, herunder viden om anatomi og fysiologi samt sygdomslære.

Beskrivelse: Deltageren:
Kan identificere præ- per- og postoperative arbejdsgange og vurdere kvaliteten af arbejdsgangene med henblik på at tilrettelægge arbejdet ud fra gældende standarder/vejledninger/instrukser, herunder vejledning for sikker kirurgi.
Kan anvende faglig kommunikation og dokumentere patientforløbet, samt indgå i det tværfaglige samarbejde ud fra viden om egne og andre faggruppers opgaver og ansvarsområde.
Kan medvirke til overholdelse af patientsikkerheden på operationsstuen, herunder overholdelse af vejledning for sikker kirurgi.
Har viden om instrumentlære og færdigheder i sterilteknik og aseptisk adfærd og kan herudfra tilrettelægge og udføre opgaverne som steril assistance funktion i samarbejde med operationsteamet i ukomplicerede operationsforløb.
Har viden om det mest anvendte medicotekniske udstyr og brugen af disse med henblik på anvendelse i praksis.
Kan tilrettelægge arbejdet ud fra viden om patientologiens betydning i mødet med den kirurgiske patient samt skærme patienten ud fra etiske overvejelser.
Kan selvstændigt og i samarbejde med operationsteamet, modtage, klargøre og afslutte operationspatienten samt klargøre operationsstuen præoperativt.
Kan selvstændigt og i samarbejde med operationsteamet, planlægge og udføre lejringer samt observere patienten præ- per- og postoperativt mhp. forebyggelse af komplikationer ved ukomplicerede indgreb.
Kan identificere arbejdsmiljømæssige faktorer og overholde retningslinjer om arbejdsmiljø og sikkerhed på operationsstuen.

Fagnummer: 21968 Operationsassistent Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 6.757,50