__ldrepleje_undergruppe

Omsorg for personer med demens

Kort fortalt

Formålet med uddannelsen er, at deltagerne får en grundlæggende viden om personer med demens.

Omsorg for personer med demens

09-09-2024
Omsorg for personer med demens
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
5 dage Daghold
02-09-2024
Omsorg for personer med demens
Eksternt undervisningssted Fr. Andersensvej 33 4400 Kalundborg
5 dage Daghold
Info om fag
44327 - Omsorg for personer med demens

Målgruppe: Adgang til kurset har social- og sundhedshjælpere og personer med lignende jobfunktioner.

Beskrivelse: Deltagerne kan varetage de individuelle behov, som opstår i hverdagen hos personer med demens og disses pårørende. De kan yde en professionel og respektfuld omsorg på et socialpædagogisk og -psykologisk grundlag.
Deltagerne kan genkende almindeligt forekommende symptomer på demenssygdom og arbejde ud fra en forståelse af, hvilke belastninger de kan medføre for hverdagslivet.
Deltagerne kan tilrettelægge et samarbejde med borgeren ud fra en viden om den enkeltes livshistorie og hverdagsliv og på baggrund af kommunale målsætninger.
De har viden om gældende lovbestemmelser, herunder reglerne om magtanvendelse, således at samværet med personer med demens bliver værdigt og respektfuldt.
Deltagerne kan gennem dialog afdække demensramte familiers belastninger. De kan yde basal støtte og vejledning til pårørende til personer med demens. De kan etablere samarbejde med de pårørende, således at der bliver draget nytte af deres ressourcer.
Deltagerne kan forebygge stress og udbrændthed gennem planlagte samtaler med kolleger.

Fagnummer: 44327 Omsorg for personer med demens Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.130,50