Metalsvejs_21423_undergruppe_2022-2027

Off-line programmering af svejserobot

Kort fortalt

På kurset lærer du om offline programmering af svejserobotten og hvordan du kan arbejde med simulering. Du lærer også 3D konstruktion, import og konvertering af filer. Efter kurset kan du opbygge en robotcelle til produktion af et ukompliceret emne og du kan offline programmere og ved hjælp af simulering vurdere, om dit program kan anvendes i praksis, inden du sætter produktionen i gang.

Off-line programmering af svejserobot

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49483 - Off-line programmering af svejserobot

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ikke faglærte og faglærte svejsere, smede eller andre erhvervsuddannede, hvor f.eks. programmering, tegninger i 3D eller automation indgår, der arbejder eller ønsker at arbejde med offline programmering af svejserobotter i metalindustrien. Det anbefales, at deltageren inden kurset har gennemført "48905 Robotbetjening for operatører" og kan svejse på niveau svarende til et AMU indgangskursus (f.eks. 135/136 141) eller har tilsvarende kompetencer. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Beskrivelse: Deltageren har viden om:
• 3D konstruktioner og import og konvertering af forskellige filformater
• Opsætning af robotcellen med fikstur og manipulator
• Grundlæggende offline programmering af svejserobotter
• Hvordan der arbejdes med simulering

Deltageren kan med udgangspunkt i ovenstående viden:
• Importere og konvertere 3d konstruktionsfiler
• Opbygge en robotcelle med fikstur og manipulator til produktion af et ukompliceret emne
• Offline programmere på grundlæggende niveau
• Gennemføre simulering inden svejsning påbegyndes og vurdere, om programmet kan anvendes i praksis

Fagnummer: 49483 Off-line programmering af svejserobot Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 6.258,50