Praktisk_myndighed_undergruppe

Observation og dokumentation til myndighedsbrug

Kort fortalt

Efter kurset kan du observere og dokumentere hændelser under hensyn til gældende regler og etik på området. Du kan opfylde rollen samt vejlede og servicere på en måde, der både er autoritativ og konfliktnedtrappende.

Observation og dokumentation til myndighedsbrug

20-11-2023
Observation og dokumentation til myndighedsbrug
ZBC Næstved Troensevej 2 4700 Næstved
2 dage Daghold
23-11-2023
Observation og dokumentation til myndighedsbrug
ZBC København Hedegaardsvej 88 2300 København S
2 dage Daghold
Info om fag
47934 - Observation og dokumentation til myndighedsbrug

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med myndighedsudøvelse, herunder service, forebyggelse, kontrol og dokumentation (fx Fiskerikontrol, Fødevarekontrol, SKAT, asylcentre og Kriminalforsorg).

Beskrivelse: Deltageren kan observere, afdække og beskrive et hændelsesforløb på en objektiv, præcis, etisk og juridisk korrekt måde, herunder:
- Interviewe og i øvrigt kommunikere med borgeren om et hændelsesforløb på en måde, der tilgodeser situationen og virker konflikthæmmende.
- Udarbejde uvildig skriftlig dokumentation af et hændelsesforløb.
- Inddrage kendskab til forskellige metoder til indsamling af dokumentation, herunder anvende tekniske hjælpemidler.
- Inddrage generelle forvaltningsretlige regler med betydning for indsamling, behandling og opbevaring af dokumentation.

Fagnummer: 47934 Observation og dokumentation til myndighedsbrug Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 1.268,90