__ldrepleje_undergruppe

Neurorehabilitering af senhjerneskadede

Kort fortalt

Deltageren kan anvende neuropædagogiske rehabiliteringsmetoder i indsatsen med rehabilitering af senhjerneskadede.

Neurorehabilitering af senhjerneskadede

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
40821 - Neurorehabilitering af senhjerneskadede

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner, der arbejder inden for det neuropædagogiske fagspeciale i enten kommunalt regi eller på sygehuset.

Beskrivelse: Deltageren kan i det daglige social- og sundhedsarbejde medvirke ved rehabilitering af den senhjerneskadede borger for at sikre borgerens bedst mulige fysiske, psykiske, kognitive og sociale funktionsevne. I det arbejde kan deltageren tage udgangspunkt i den senhjerneskadedes diagnose og anvende neuropædagogiske rehabiliteringsmetoder. Endvidere kan deltageren indgå i det tværfaglige team omkring borgeren.
Deltageren kan i tilrettelæggelsen af sit arbejde tage hensyn til borgerens ønsker samt de behov og mål, der fremgår af neurorehabiliteringsplanen, journaler m.m. fra sygehuset eller kommunen.
I samarbejdet med borgeren og de pårørende kan deltageren formidle viden om neurorehabilitering og inddrage borgeren og de pårørendes ressourcer.

Fagnummer: 40821 Neurorehabilitering af senhjerneskadede Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25