Netteknik_undergruppe

Netteknik: serversystemer, teknisk administration

Kort fortalt

Deltageren kan implementere og konfigurere administrationsværktøjer i et serveroperativsystem, og anvende dem til administration, monitorering og vedligeholdelse af servere. Desuden kan deltageren opsætte politikker for brugere og ressourcer, implementere og opsætte sikkerhed samt udarbejde scripts til administration af servere og klienter.

Netteknik: serversystemer, teknisk administration

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48494 - Netteknik: serversystemer, teknisk administration

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte personer, inden for det datatekniske område, og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med fysisk administration og vedligeholdelse af serveroperativsystemer.Det anbefales, at deltageren inden kursus start har erfaring med at anvende computere og et grundlæggende kendskab til netværk.

Beskrivelse: Deltageren kan:

- implementere og konfigurere administrationsværktøjer i et serveroperativsystem.
- anvende administrationsværktøjer til at administrere, monitorere og vedligeholde servere via lokal- og fjernadgang.
- opsætte politikker for brugere, brugergrupper og ressourcer.
- implementere og opsætte sikkerhedssystemer på en server.
- udarbejde scripts til administration af servere og klienter.

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:

- værktøjer til administration af Network Access, Remote Access, Accounts, ressourcer, Active Directory (AD), monitorering, event logning og performance-måling.
- fjernadgang via Virtual Private Network (VPN) og terminalopkobling.
- serveroperativsystemets krypterings- og sikkerhedsværktøjer.

Fagnummer: 48494 Netteknik: serversystemer, teknisk administration Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 3.853,75