Netteknik_undergruppe

Netteknik, cloud, install. og konfig.

Kort fortalt

Deltageren kan installere og konfigurere en private cloud løsning med tilhørende serversystem og cloud teknologier samt implementere forskellige former for sikkerhed og kan her anvende sin op-nåede viden om cloud teknologier, private cloud arkitekturer og løsninger, sikkerhed og clustering. Deltageren kan endvidere administrere rettigheder og ressourcer, samt foretage monitorering.

Netteknik, cloud, install. og konfig.

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
47977 - Netteknik, cloud, install. og konfig.

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til IT-supportere og datateknikere samt andre inden for AMU-målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal arbejde med installation og administration af private cloud løsninger, og som er beskæftiget eller søger beskæftigelse inden for området. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har en god erfaring med og et godt kendskab til installation og administration af serverløsninger.

Beskrivelse: Deltageren kan gennemføre installation og konfiguration af en private cloud løsning med tilhørende serversystem og cloud teknologier samt foretage implementering og konfiguration af forskellige former for sikkerhed.
Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om cloud teknologier, private cloud arkitekturer og løsninger, sikkerhedsløsninger, ressourcestyring, monitorering og clustering.
Deltageren kan endvidere oprette og administrere brugere, rettigheder og ressourcer samt foretage monitorering og management af cloud løsningen.

Fagnummer: 47977 Netteknik, cloud, install. og konfig. Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50