Anlaegsstruktor-sjakbajs_21194_undergruppe_2022-2027

Nedrivning - ustabile konstruktioner og stabilitet

Kort fortalt

Du kan efter kurset bl.a. medvirke ved demontering og nedrivning af ustabile konstruktioner, herunder brand - og stormskadede bygninger samt vurdere stabiliteten og risikoen for sammenstyrtning i en bygning/konstruktion, som skal helt eller delvist nedrives. Du kan endvidere planlægge nedrivningens gennemførelse på baggrund af stabilitetsvurdering af konstruktionen og træffe foranstaltninger, der hindrer uønskede hændelser under nedbrydningen.

Nedrivning - ustabile konstruktioner og stabilitet

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49072 - Nedrivning - ustabile konstruktioner og stabilitet

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for nedrivningsområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan
Medvirke ved demontering og nedrivning af ustabile konstruktioner, herunder brand – og stormskadede bygninger.
Vurdere stabiliteten og risikoen for sammenstyrtning i en bygning/konstruktion, som skal helt eller delvist nedrives.
Udarbejde en arbejdsplan for nedrivningens gennemførelse på baggrund af stabilitetsvurdering af konstruktionen.
Træffe foranstaltninger, der hindrer uønskede hændelser under nedbrydningen.
Detailplanlægge nedrivningens gennemførelse, så nedrivningen gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt og under hensyn til transportveje.
Udføre arbejdet efter gældende regler under hensyn til sikkerhed og miljø.
Fastlægge, hvor der skal benyttes rullestilladser, maskinhjælp og specialværktøj.
Fastlægge, hvor der skal foretages afspærringer og afstivninger eller anden form for stabilisering af bygningen/konstruktionen.

Fagnummer: 49072 Nedrivning - ustabile konstruktioner og stabilitet Varighed 7 dage AMU-pris: DKK 1.456,00 Uden for målgruppe: DKK 5.101,70