Landmand_undergruppe

Naturpleje med græssende dyr

Kort fortalt

Deltageren opnår viden og færdigheder omkring græssende dyr som anvendes i naturplejen. Deltageren opnår bl.a. viden om mulighederne for anvendelse forskellige græssende dyr til naturplejen, forskellige græssende husdyrs kendetegn og pasningskrav, almindelige sygdomstegn for græssende husdyr, forskellige græssende husdyrs næringsstofbehov og lovgivning for naturpleje med græssende dyr

Naturpleje med græssende dyr

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49758 - Naturpleje med græssende dyr

Målgruppe: Målgruppe for kurset er beskæftiget med naturpleje som har behov for viden og færdigheder omkring græssende dyr og deres anvendelse i naturplejen.

Beskrivelse: Deltageren kan varetage pasning af græssende husdyr i forbindelse med naturpleje
Deltageren kan varetage publikumskontakt og formidling omkring naturpleje med græssende dyr

I udførelse af arbejdet kan deltageren anvende sin viden om:
- forskellige naturtyper og mulighederne for anvendelse forskellige græssende dyr til naturplejen
- forskellige græssende husdyrs anatomi, fysiologi, kendetegn og pasningskrav
- almindelige sygdomstegn, velfærd og adfærd for græssende husdyr
- forskellige græssende husdyrs næringsstofbehov, fodermidler og krav til foderkvalitet
- lovgivning for naturpleje med græssende dyr

Fagnummer: 49758 Naturpleje med græssende dyr Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.576,50