Mobile kraner >30 tonsmeter

Kort fortalt

Grundlæggende uddannelse i betjening af mobile kraner med en løfteevne over 30 ton/tonsmeter. Krancertifikatuddannelse.

Mobile kraner >30 tonsmeter
15-11-2021
Mobile kraner over 30 tonsmeter
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
10 dage Daghold
10-01-2022
Mobile kraner over 30 tonsmeter
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
10 dage Daghold
21-03-2022
Mobile kraner over 30 tonsmeter
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
10 dage Daghold
12-09-2022
Mobile kraner over 30 tonsmeter
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
10 dage Daghold
14-11-2022
Mobile kraner over 30 tonsmeter
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
10 dage Daghold
2 hold er skjult, klik her for at vise alle
Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du kan betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
  • Du kan foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde
  • Du kan vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, samt anhugge korrekt inden der løftes
  • Du kan foretage de eftersyn, du som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej
  • Du kan aflæse lastdiagrammer og opstille mobile kraner korrekt

Info om fag

Målgruppe: Personer der har, eller søger, beskæftigelse som førere af lastbilmonterede kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og som tillige opfylder de specielle adgangskrav.Specielle adgangskrav: Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort, jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom.Deltageren skal dokumentere, at have gennemført og bestået følgende uddannelser:48644 Mobile kraner >8-30 tm med integreret kranbasis (10 dage) eller Kranbasis samt 48643 Mobile kraner >8-30 tm (5 dage).

Beskrivelse: Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til:
• risici forbundet med arbejde med mobile kraner
• mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger
• mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger
• reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej
• indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang
• reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner
• mobile kraners stabilitetsforhold
• jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne
• valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt
• til korrekt anvendelse af støtteben
• mobile kraners begrænsninger i forhold til vejrliget
• anvendelse og beregning af ballast
• valg af ekstraudstyr, fx fly-jib, og kunne montere dette korrekt

Efter endt uddannelse kan deltageren:
• betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde
• vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes
• vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio
• vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes,
• gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej
• tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning
• aflæse lastdiagrammer
• opstille mobile kraner korrekt

Fagnummer: 48646 Mobile kraner >30 tonsmeter Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.260,00 Uden for målgruppe: DKK 9.038,00
Kursuspris
AMU:
DKK 1.260,00
Uden for målgruppe:
DKK 9.038,00
Kursusagent
Ønsker du kurset på et senere tidspunkt? Du kan modtage en e-mail, næste gang vi opretter hold på dette kursus!
Denne side er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og betingelser.
Vis privatlivspolitik