Proces_undergruppe

Medico Pakke

Medico Pakke

12-08-2024
Medico Pakke
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
15 dage Daghold
02-09-2024
Medico Pakke
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
15 dage Daghold
23-09-2024
Medico Pakke
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
15 dage Daghold
02-12-2024
Medico Pakke
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
15 dage Daghold
1 hold er skjult, klik her for at vise alle
Info om fag
45417 - Anvendelse af emballage for operatører

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører som arbejder i procesindustrien

Beskrivelse: Deltageren kan anvende typiske emballage- og pakkematerialer i forbindelse med procesindustriel produktion. Deltageren kan vurdere og udvælge forskellige emballagetyper som plast-, papir-, glas- og metal-emballager til forskellige emballeringer ud fra deres egenskaber, egnethed og påvirkninger af miljøet. Deltageren kan endvidere håndtere emballager i forhold til korrekt opbevaring.

Fagnummer: 45417 Anvendelse af emballage for operatører Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.296,60
46748 - Anvendelse af lokalvisende procesmåleudstyr

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i procesindustrien.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Kendskab til lokalvisende og teknologisk tidssvarende måleudstyr til måling af pH, tryk, flow og niveau.
Viden om SI-systemet og måleudstyrs tidsforhold - Tau.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Betjene og aflæse lokalvisende måleudstyr anvendt i procesindustriel produktion til måling af temperatur.
Betjene og aflæse måleudstyr inden for mindst to andre områder (eksempelvis pH, tryk, flow, niveau mv.).
Vurdere aflæste værdier ud fra kendskab til den pågældende produktion og måleprincip, herunder anvende begreberne for målefejl, kalibrering, justering, og normaler.
Foretage registrering af procesdata.

Fagnummer: 46748 Anvendelse af lokalvisende procesmåleudstyr Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.614,40
47291 - Effektivisering for operatører i procesindustrien

Målgruppe: Kurset er primært udviklet til erfarne, ufaglærte operatører inden for procesindustrien.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren:
Med baggrund i teoretisk viden og praktisk erfaring med produktionsflow, -processer og -udstyr samt enkelt komponenter i procesindustrien og i samarbejde med kolleger, effektivisere den daglige produktion med hensyn til eksempelvis spild, materiale- og energiforbrug, miljøbelastning og kapacitetsudnyttelse m.v.
Observere, identificere og vurdere typiske produktions-/procesfejl med hensyn til for eksempel kvalitet, mængde, tidsforbrug, differencer i målinger, afvigelser i råvarer og tilsætningsmaterialer, fejl i recepter/forskrifter m.v.
Afhjælpe produktions-/procesfejl direkte ved anlægget og/eller rapportere videre samt efterfølgende indgå i dialog med driftsledelse, andre faggrupper og specialister m.v. om løsning og forebyggelse af problemet, så situationen/fejlen ikke gentages/genopstår.

Fagnummer: 47291 Effektivisering for operatører i procesindustrien Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.296,60
44230 - Instruktion og oplæring på procesanlæg

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører som arbejder i procesindustrien

Beskrivelse: På baggrund af viden om procesanlægs opbygning, sikkerhedssystemer, styresystemer, produktionsflow samt rå- og færdigvarer kan deltageren ved hjælp af IT udarbejde instruktionsmateriale for opstart og drift af procesindustrielle produktionsanlæg, samt gennemføre en efterfølgende instruktion af andre operatører. Deltageren kan anvende korrekte fagtermer og spørgeteknikker i forbindelse med instruktion og er opmærksom på normer for kropssprog og afstandszoner.

Fagnummer: 44230 Instruktion og oplæring på procesanlæg Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.296,60
40649 - Operatør vedligehold, procesmåleudstyr

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte operatører, som arbejder med betjening og operatør vedligehold af produktionsudstyr i procesindustrien.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Kendskab til procesmåleudstyrets standardsignaler samt udarbejdelse af korrektionstabel/-kurve til måleudstyret.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Anvende og fejlfinde på procesteknisk måleudstyr til måling af fx temperatur, niveau, tryk, pH og flow og kan på baggrund af kendskab til måleteknik vurdere validiteten af de overførte værdier.
Anvende teknisk dokumentation i forbindelse med kontrol, justering og fejlfinding på procesanlæggets måleudstyr (herunder transmittere med intern eller ekstern sensor/føler).

Fagnummer: 40649 Operatør vedligehold, procesmåleudstyr Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.296,60
49264 - Tavlemøder

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte som har eller søger arbejde i industrivirksomheder som anvender tavlemøder til planlægning af arbejdet primært i produktionsgrupper.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Synligt overblik over status i forhold til mål inden for væsentlige KPI/måleområder, som fx kvalitet, levering, omkostninger, sikkerhed, trivsel og miljø.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Anvende tavlemøder som en væsentlig del af planlægningen af det daglige arbejde samt i arbejdet med problemløsning og forbedringer.
Med udgangspunkt i tavlemøder reagere og sikre rigtig aktivitet ud fra mål og nøgletal.

Fagnummer: 49264 Tavlemøder Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 900,75