Reng__ring_undergruppe

Materialekendskab og rengøringskemi

Kort fortalt

Deltageren kan vælge egnede rengøringsmidler til fjernelse af almindeligt forekommende urenheder samt til rengøring og vedligehold af de mest typiske materialer, så overfladerne behandles bedst muligt.

Materialekendskab og rengøringskemi

22-05-2024
Materialekendskab og rengøringskemi
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
3 dage Daghold
03-09-2024
Materialekendskab og rengøringskemi
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
3 dage Daghold
12-11-2024
Materialekendskab og rengøringskemi
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
3 dage Daghold
Udfordringer med at regne, læse og stave? Få hjælp til vurdering af basale færdigheder, ring på 7242 2512.

Fra 2020 er der (for mange områder på AMU) indført prøver ved deltagelse på AMU-kursus. Din underviser vil informere omkring dette, herunder afholdelsesform, bedømmelseskriterier, bedømmelsesgrundlag samt tidspunkt for prøven. Prøven skal bestås for at få udstedt AMU-bevis

Har du brug for IT-rygsæk kontakt venligst zbc-vejledning@zbc.dk i god tid inden kursusstart, så vi kan nå at have den klar.

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du lærer at vælge rengøringsmidler til rengøring og vedligeholdelse
  • Du får viden om de typiske rengøringsmidler, der anvendes til gulve, vægge og inventar
  • Du lærer hvilke rengøringsmidler forskellige overflader kan tåle at blive rengjort med
  • Du lærer at bruge rengøringsmidler med fokus på hvordan de påvirker miljøet
  • Du lærer at bruge de oplysninger, der er på brugsanvisninger

Info om fag
49350 - Materialekendskab og rengøringskemi

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med materialers kendetegn
genkende overfladebehandlinger, typiske materialer og deres egenskaber på
- gulve
- vægge
- lofter
- inventar
vurdere behovet for rengøring og vedligehold ud fra overfladernes tilstand

I forbindelse med rengøringskemi
vælge og dosere egnede rengøringsmidler til at
- fjerne almindelige urenheder
- rengøre og vedligeholde typiske materialer
bruge de oplysninger, der står på rengøringsmidlerne
tage hensyn til miljøet
læse og forstå sikkerhedsdatablade

Fagnummer: 49350 Materialekendskab og rengøringskemi Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25