D__rmand_vagt_undergruppe

Magtanvendelse under konflikter for vagter

Kort fortalt

Deltageren kan på baggrund af viden om straffeloven analysere og håndtere situationer, hvor magtanvendelse kan være en nødvendighed for at afværge ulykker eller væsentlig skade på sig selv eller andre.

Magtanvendelse under konflikter for vagter

16-08-2024
Magtanvendelse under konflikter for vagter
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
1 dag Daghold Garantikursus

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du får viden om straffelovens § 13 og § 14
  • Du kan analysere og håndtere situationer, hvor magtanvendelse kan være en nødvendighed
  • Du lærer om forskellige reaktionsmønstre under konflikter
  • Du kan agere hensigtsmæssigt, og kan forsvare dig overfor et uretmæssigt angreb
  • Du kan foretage en civil anholdelse og korrekt brug af håndjern.
Info om fag
49689 - Magtanvendelse under konflikter for vagter

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod vagter, som har gennemført og bestået uddannelsen "Grundlæggende Vagt".

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med principper for anvendelse af magt
analysere og håndtere situationer, hvor brug af magt er nødvendig for at afværge
- ulykker
- skade på andre eller sig selv
tage udgangspunkt i straffeloven
anvende støttende og ikke-smertefulde greb
anvende fastholdelse og frigørelse hensigtsmæssigt
forsvare sig over for et uretmæssigt angreb, herunder
- agere hensigtsmæssigt
- demonstrere kendskab til udad reagerende adfærd

I forbindelse med principper for anholdelse
foretage en anholdelse
kendskab til anvendelse af håndjern.

Fagnummer: 49689 Magtanvendelse under konflikter for vagter Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 900,75