Metalsvejs_21423_undergruppe_2022-2027

MAG-svejs 135 kants plade/rør i tyndere mat.

Kort fortalt

På dette kursus får du yderligere kompetencer indenfor MAG-svejsning kantsømme i tyndere materialer begrænset til 1 strengs svejsninger i alle positioner. Du får kendskab til indstilling af svejseudstyret, at arbejde efter en svejseprocedure WPS og vurdere kvaliteten af eget arbejde.

MAG-svejs 135 kants plade/rør i tyndere mat.

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
22049 - MAG-svejs 135 kants plade/rør i tyndere mat.

Målgruppe: Kurset er udviklet til uddannede smede/svejsere eller personer med tilsvarende svejsetekniske kompetencer inden for proces 135. Det anbefales, at deltagerne har gennemført kursus 49653 MAG-svejsning proces 135 eller på anden vis har erhvervet tilsvarende kompetencer.Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltagerne ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige instruktioner, selvstændigt udføre MAG-svejsning proces 135 af kantsømme i tyndere materiale begrænset til svejsning med 1 streng, i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 jf. DS/CEN ISO/ TR 15608 i nedennævnte svejsepositioner med kortbue, samt have kendskab til modificerede lysbuer.

Deltagerne har endvidere teoretisk viden, om forhold der har betydning for praktisk anvendelse af MAG svejsning proces 135 af kantsømme:

svejsemetoder og udstyr
materialelære
tilsatsmaterialer
svejserækkefølge og procedure
svejsefejl og kontrolmetoder
fugeformer og tildannelse
miljø/arbejdsmiljø og sikkerhed
certificering af svejsere
varmebehandling
modificerede lysbuer

Målet anses for opnået, når deltagerne med udgangspunkt i teoretisk viden kan udføre nedennævnte svejsninger:

FW-PA plade / plade 1 streng
FW-PB plade / plade 1 streng
FW-PF plade / plade 1 streng
FW-PG plade / plade 1 streng
FW-PD plade / plade 1 streng
FW-PD rør / plade 1 streng
FW-PB rør / plade 1 streng
FW-PJ rør / plade 1 streng
FW-PH rør / plade 1 streng

Alle svejsninger gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO-standarder. Eller en skriftlig svejsevejledning.

Endvidere kan deltagerne på baggrund af teoretisk og praktisk erfaring udføre de beskrevne obligatoriske prøver i DS 322 punkt 4.5. tabel 1.

Prøverne skal visuelt bedømmes af svejsekoordinatorer/eksaminator.

Fagnummer: 22049 MAG-svejs 135 kants plade/rør i tyndere mat. Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 6.258,50