Dagtilbud_undergruppe

Mad og måltiders muligheder i dagtilbud

Kort fortalt

Efter uddannelsen vil du kunne skabe pædagogiske rammer for mad og måltider og i et samarbejde med børn, forældre og kollegaer tilrettelægge pædagogiske aktiviteter ud fra en samlet viden om maden, måltidet, velsmagen og samværets betydning for børns trivsel og sundhed. Du vil herunder kunne arbejde med pædagogiske overvejelser i forhold til det pædagogiske læringsmiljø med vægt på børns læring, handlekompetence og dannelse. Ligeledes vil du kunne medtænke vigtige forhold som børneinddragelse, forældresamarbejde og børnefællesskaber i den praktiske planlægning af en pædagogisk aktivitet.

Mad og måltiders muligheder i dagtilbud

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48667 - Mad og måltiders muligheder i dagtilbud

Målgruppe: Målgruppen for uddannelsen er medarbejdere, der arbejder med børn i dagtilbud, eksempelvis dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Beskrivelse: Med afsæt i et pædagogisk læringsmiljø og betydningen af det gode børneliv kan deltageren:

Skabe sociale og pædagogiske rammer om måltidssituationer ud fra viden om de officielle anbefalinger for mad i relation til børns alder, udvikling og behov for mad- og drikkevarer, herunder inddrage lokale politikker.

Tilrettelægge og deltage i aktiviteter og måltider, der tager individuelle hensyn til barnets mad og sikrer barnet størst mulig deltagelse i sociale børnefælleskaber.

I de konkrete aktiviteter omkring mad og måltider bringe de 6 læreplanstemaer i spil.

Med udgangspunkt i læring og dannelse, planlægge og udføre pædagogiske aktiviteter som udvikler børns madmod og madglæde ud fra viden om børns smagspræferencer, neofobi og kræsenhed.

Anvende pædagogiske overvejelser i forhold til børns læring om måltidets betydning som et trygt fællesskab der forener forskellige madkulturer, og hvor madens velsmag stimulerer børns sanser og nysgerrighed.

Med fokus på børns trivsel, sundhed og udvikling, inddrage forældre, kollegaer og øvrige samarbejdspartnere i meningsfulde dialoger og samarbejde omkring maden, måltidet, velsmagen og samværet.

Fagnummer: 48667 Mad og måltiders muligheder i dagtilbud Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25