HR___Ledelse_undergruppe

Mål og strategier for administrative medarbejdere

Kort fortalt

Deltageren kan efter uddannelsen aktivt medvirke ved tilpasning og udvikling af organisationens strategier, medvirke til at fastsætte organisationens mål i overensstemmelse med strategier samt nedbryde mål til handlingsorienterede delmål og konsekvensvurdere disse delmål i forhold til egen jobfunktion.

Mål og strategier for administrative medarbejdere

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du lærer, hvordan du kan være med til gøre virksomhedens overordnede mål til praksis- og handlingsorienterede delmål i dit arbejdsområde

  • Du kan, på baggrund af virksomhedens overordnede mål, medvirke til at lægge strategier for målopfyldelse for administrative medarbejderes funktioner, fx konkrete service- og kvalitetsmål
Info om fag
45985 - Mål og strategier for administrative medarbejdere

Målgruppe: Medarbejdere med administrativt arbejde som enten hoved- eller bibeskæftigelse.

Beskrivelse: Deltageren kan i samarbejde med kollegaer og ledelsen bidrage til at nedbryde organisationens overordnede mål til handlingsorienterede delmål for det administrative område og udlede konsekvenserne heraf i forhold til egen funktion og opgaveløsning. Deltageren kan gennem kendskab til virksomhedens overordnede mål medvirke til at fastlægge strategier for målopfyldelse for administrative medarbejderes funktioner, f.eks. virksomhedens aktuelle service- og kvalitetsmål.

Fagnummer: 45985 Mål og strategier for administrative medarbejdere Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90