Handel_undergruppe

Logistikopgaver ved internationalt samarbejde

Kort fortalt

Efter kurset kan deltageren medvirke til udbygning af forsyningskæden ved handel over landegrænsen med fokus på informations- og styresystemer, bæredygtighed samt den dertilhørende dokumentation.

Logistikopgaver ved internationalt samarbejde

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
20953 - Logistikopgaver ved internationalt samarbejde

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder internationalt med indkøbs- og logistikopgaver.

Beskrivelse: Deltageren kan ud fra viden om problemstillinger som fx økonomi og miljø, samarbejde på tværs af landegrænser samt medvirke til logistikopgaver, som involverer én eller flere udenlandske parter.

Endvidere kan deltageren vurdere, hvilke informations- og systemmæssige ændringer, der evt. skal til ved samarbejdet med en udenlandsk part til forskel for et samarbejde med en indenlandsk part.

Endeligt kan deltageren sikre, at den nødvendige dokumentation i forhold til fx transport, told, miljø og bæredygtighed er på plads i forhold til logistikopgaven.

Fagnummer: 20953 Logistikopgaver ved internationalt samarbejde Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90