Handel_undergruppe

Logistik og logistikanalyse

Kort fortalt

Efter kurset kender du virksomhedens logistikkæde og kan vurdere hvor godt denne understøtter virksomhedens mål. Du får indsigt i logistiske nøglebegreber og værktøjer til analyser af såvel processer som data.

Logistik og logistikanalyse

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
20956 - Logistik og logistikanalyse

Målgruppe: Kurset retter sig mod ufaglærte medarbejdere, der arbejder med logistikopgaver i en handels- eller speditionsvirksomhed.

Beskrivelse: Deltageren kan kortlægge en virksomheds logistikkæde og vurdere, hvor godt denne understøtter virksomhedens mål. Deltageren kan anvende forskellige modeller til analyse og kortlægning af virksomhedens logistiske formåen og på den baggrund opstille målsætninger og forslag til forbedringer, hvor f.eks. økonomi, kundetilfredshed, miljø og bæredygtighed inddrages. Deltageren kan afdække fordele og ulemper ved valg af forskellige organiseringsformer rundt om logistiske opgaver. Deltageren kan analysere forskellige købsprincipper og forstå konsekvenserne af dem for virksomhedens servicegrader, lageromkostninger og miljømæssige aftryk. Deltageren kan anvende forskellige disponeringsmetoder til styring af virksomhedens indkøb og lager. Deltageren kan gennem indsigt i digitale samhandelsformer vurdere potentialet for virksomheden og argumentere for valget blandt disse. Deltageren kan analysere fordele og ulemper ved valg af distributionsstrategier, beregne transportomkostninger og vurdere miljøpåvirkningen. Deltageren kan anvende metoder til planlægning og styring af logistiske projekter i virksomheden med særligt fokus på bæredygtighed. Deltageren kan beregne lageromkostninger og udarbejde almindelige nøgletal for lagerdrift og logistik og præsentere disse - som f.eks. KPI'er (Key Performance Indicators). Deltageren, kender til de kompleksiteter ved en international forsyningskæde, herunder krav til produkt- og miljødokumentation, som har indflydelse på processerne i en logistikfunktion.

Fagnummer: 20956 Logistik og logistikanalyse Varighed 20 dage AMU-pris: DKK 4.160,00 Uden for målgruppe: DKK 11.049,00