Læringsmiljø, børns motorik, sanser og bevægelse 2

Kort fortalt

Efter endt uddannelse vil du, med afsæt i viden om brede læringsmål og læringsmiljøets betydning, kunne etablere inspirerende og udfordrende læringsmiljøer, der giver børnene de bedste betingelser for at bruge krop og sanser så alsidigt som muligt.Uddannelsen vil ligeledes gøre dig i stand til at identificere børn som har sansemotoriske udfordringer, give dig en viden om, hvilken støtte det enkelte barn har brug for, og hvordan du i samarbejdet med forældre og eksterne samarbejdspartnere kan fremme og facilitere denne proces.

Læringsmiljø, børns motorik, sanser og bevægelse 2
05-02-2022
Private børnepassere
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
3 dage Daghold
Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du får kendskab til de brede læringsmål, og kan etablere et læringsmiljø, der giver børnene mulighed for at bruge og udfordre krop, sanser og bevægelse
  • Ud fra jeres eksisterende rammer får du viden om, hvordan du kan skabe læringsmiljøer, der bidrager til børnenes kropsbevidsthed
  • Du får viden om, hvordan du sammen med børn, forældre, kollegaer og tværfaglige samarbejdspartnere kan understøtte og stimulere børn med sansemotoriske udfordringer
     

    Forudsætninger
    Det anbefales, at du tidligere har arbejdet med læreplanstemaer, og allrede har en generel teoretisk og/eller erfaringsbaseret viden om børns motorik, sanser og bevægelse. Dette kan fx være ved at have gennemført AMU-uddannelsen 48734: Børns motorik, sansning og bevægelse 1, eller tilsvarende kvalifikationer.
Info om fag

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdergrupper, der arbejder indenfor dagtilbudsområdet, fx dagplejere og pædagogmedhjælpere.Arbejdsmarkedsuddannelsen er især målrettet medarbejdere, der tidligere har arbejdet med læreplanstemaer, som en del af deres praksis og som i forvejen har en generel teoretisk og/eller erfaringsbaseret viden om børns motorik, sanser og bevægelse. Det anbefales derfor, at deltagerne har gennemført AMU-uddannelsen 48735: Børns motorik, sansning og bevægelse 1, eller besidder tilsvarende kvalifikationer.

Beskrivelse:
Deltageren kender til de brede læringsmål og kan etablere et læringsmiljø, der giver børn mulighed for at bruge og udfordre krop, sanser og bevægelse både i forhold til børnegruppen og det enkelte barn.
Deltageren kan ved at reflektere over og justere på dagtilbuddets rum, rammer, legeredskaber samt reglerne for brugen af disse, skabe læringsmiljøer, der bidrager til børns kropsbevidsthed, kropsmestring og kropsoplevelser.
Deltageren kan i samarbejde og samskabelse med børn, forældre, kollegaer og tværfaglige samarbejdspartnere identificere, understøtte og stimulere børn med sansemotoriske udfordringer.

Fagnummer: 48735 Læringsmiljø, børns motorik, sanser og bevægelse 2 Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.999,40