Vaskeri_hero

Kvalitetssikring og -kontrol i vaskeribranchen

Kort fortalt

Du lærer om forskellige standarder i vaskeriet og arbejde ud fra disse. du lærer også at foretage og registrere forskellige målinger i vaskeprocessen.Endelige lærer du at vurdere vasketøjets kvalitet mhp. evt. omvask eller kassation.

Kvalitetssikring og -kontrol i vaskeribranchen

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du lærer at udføre kontrol- og kvalitetsmålinger
  • Du får viden om mulighederne for korrigerende handlinger
  • Du kan vurdere vasketøjet i forhold til pletter, skader, samt behov for omvask, reparation / kassation
  • Du forstår vigtigheden af systematiske kontrolmålingen, og kan foretage korrigerende handleringer ved eventuelle afvigelser
Info om fag
48977 - Kvalitetssikring og -kontrol i vaskeribranchen

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod medarbejdere inden for vaskeribranchen

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren selvstændigt:
I forbindelse med standarder
arbejde i vaskeriet ud fra standarder om
- kvalitet
- hygiejne
- miljøkrav

I forbindelse med at sikre kvalitet
forstå og handle efter forhold, der har indflydelse på kvalitet
rette sine handlinger ud fra forhold, der har betydning for kvalitet
sikre, at kunden får opfyldt sine krav om kvalitet
følge rengøringsstandard af produktionsarealerne, herunder
- arbejde med udformning af rengøringsprogram

I forbindelse med registrering og indsamling af data
foretage målinger af
- hygiejne
- miljø
- temperatur
forstå vigtigheden af systematiske kontrolmålinger
gennem målinger sikre god hygiejne i processen
foretage pH-målinger
anvende termologger
rette sine handlinger

I forbindelse med myndighedskrav og certificeringer
forstå, at det er vigtigt, at målinger af kvalitet kan dokumenteres
efterleve krav fra myndigheder og i certificeringer

Ved pletter og skader på tøj
vurdere pletter og skader
vurdere behov for udbedring, for eksempel:
- fjerne plet
- vaske tøjet igen
- reparere tøjet
- kassere tøjet

Fagnummer: 48977 Kvalitetssikring og -kontrol i vaskeribranchen Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 832,00 Uden for målgruppe: DKK 2.978,80