D__rmand_vagt_undergruppe

Kursusforløb Basisuddannelse for P-vagter

Kursusforløb Basisuddannelse for P-vagter

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Faget kan være prøvebelagt.
Har du læse-/skrive udfordringer?
Er du ordblind og har brug for læse-/skrivestøtte, eller har du brug for at få vurderet dine basale færdigheder i læsning, skrivning, regning og matematik, så ring til kursussekretæren snarest muligt og senest inden kursusstart.
Info om fag
48909 - Basisuddannelse for P-vagter

Målgruppe: Personer der er ansat som P-vagt eller ønsker ansættelse som P-vagt.

Beskrivelse: P-vagtens opgaver
Deltageren kender formålet med Parkeringskontrollen.
Deltageren kender fælles regler og forskellen på private og offentlige parkeringsområder,
herunder aftalelov og færdselslov.

Arbejdsmilgø og ergonomi
Deltageren har kendskab til at udføre arbejdsopgaver ergonomisk korrekt – herunder
forståelse for betydningen af
- Godt fodtøj
- Gå og stå stillinger
- Hvordan udstyr bæres korrekt
- Sammenhæng mellem kost, søvn og motion for at kunne udføre sit arbejde sundhedsmæssigt forsvarligt.

Service, kommunikation og konflikthåndtering
Deltageren kan på baggrund af en viden om grundlæggende kommunikative begreber udvise en professionel kundeservice og kommunikation.
Deltageren kan
- Inddrage viden om kommunikation og konflikthåndtering, så risikoen for fysiske konflikter
minimeres
- Differentiere sit kropssprog, sprog og attitude i forhold til forskellige P-vagt opgaver og situationer.
- Skelne mellem konfliktfremmende og dæmpende adfærd, og kan anvende dette i sin personlige fremtræden og adfærd i sin rolle som P-vagt.
- Inddrage viden om psykisk syge og udadreagerende mennesker i forbindelse med kommunikation og adfærd.

Interkulturel forståelse
Deltageren har viden om det multikulturelle samfund, og kan begå sig hensigtsmæssigt og professionelt som P-vagt blandt mennesker/grupper med forskellige kulturelle, religiøse og etniske baggrunde.
Desuden kan deltageren inddrage viden om kulturforskelle i kommunikation og adfærd.

PDA (Personal Digital Assistent) anvendelse og fotodokumentation
Deltageren kan med baggrund i viden om, hvad PDA er, anvende denne i sit arbejde som P-vagt.
Deltageren kan anvende foto som dokumentation for sit arbejde og i henhold til persondataforordningen.

Fagnummer: 48909 Basisuddannelse for P-vagter Varighed 4,6 dage AMU-pris: DKK 956,80 Uden for målgruppe: DKK 3.243,45
42730 - Introduktion til førstehjælp på jobbet

Målgruppe: AMU-lovens målgrupper har adgang til uddannelsen.

Beskrivelse: Deltagerne er orienteret om og har elementære færdigheder i nødflytning, livreddende førstehjælp og alarmering. Undervisningen giver deltagerne forståelse for førstehjælpens betydning og sigter mod at motivere dem for at gennemføre en egentlig uddannelse i førstehjælp.

Deltageren kan:
-gengive førstehjælpens 4 hovedpunkter,
-forklare hvordan ulykken standses,
-udføre nødflytning på jord og fra bil,
-forklare, hvorfor alle tilskadekomne skal sikres luft til lungerne og blod til hovedet,
-undersøge om en person er bevidstløs, og om han trækker vejret,
-lægge en person i aflåst sideleje,
-standse en sprøjtende blødning,
-formulere en korrekt alarmering.

Fagnummer: 42730 Introduktion til førstehjælp på jobbet Varighed 0,4 dage AMU-pris: DKK 83,20 Uden for målgruppe: DKK 510,30