f__devarer_hovedgruppe

Kulturforståelse anvendt i gæstebetjening

Kort fortalt

Deltagerne kan ved hjælp af kommunikationsforståelse og kendskab til kulturskikke, omgangsformer og normer levere gæsteservice, forplejning og andre ydelser, der er imødekommende over for internationale gæsters særlige behov og ønsker. Deltageren kan endvidere med gæstens behov i fokus initiere tværkulturelt samarbejde med kolleger.

Kulturforståelse anvendt i gæstebetjening

22-11-2022
Kulturforståelse anvendt i gæstebetjening
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
2 dage Daghold
Info om fag

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte), der er beskæftiget med gæstebetjening i hotel- og restaurantbranchen.

Beskrivelse: Deltageren kan agere hensigtsmæssigt på internationale gæsters særlige ønsker og behov ud fra en forståelse af kulturel forskellighed og basal kendskab til oversøiske og europæiske kulturskikke, omgangsformer og normer. Deltageren kan ved hjælp af verbal og nonverbal kommunikationsforståelse udføre konkrete servicehandlinger og styrke relationen til alle gæstetyper uanset deres nationalitet. Deltagen kan levere gæsteservice, forplejning og andre ydelser, der er imødekommende over for internationale gæsters forventninger og kulturelle baggrund. Deltageren kan med gæstens behov i fokus initiere tværkulturelt samarbejde med kolleger.

Fagnummer: 46862 Kulturforståelse anvendt i gæstebetjening Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 1.409,60