Dagtilbud_undergruppe

Kultur, æstetik og fællesskab

Kort fortalt

Uddannelsen giver dig viden om kulturbegrebet, om æstetik og om deltagelse i fællesskaber med forskellige baggrunde, normer, traditioner og værdier. Du vil efterfølgende kunne anvende denne viden til at tilrettelægge et pædagogisk læringsmiljø, hvor børnene får oplevelsen af at være tilskuere og aktive deltagere som en del af demokratibegrebet. Samtidig vil du gennem fantasi, nysgerrighed og kreativitet understøtte børnenes brug af forskellige materialer.

Kultur, æstetik og fællesskab

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49790 - Kultur, æstetik og fællesskab

Målgruppe: Pædagogisk personale i dagtilbud: pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, dagplejere. Samt eventuelt øvrige faggrupper, der arbejder med børn, fx familieplejere.

Beskrivelse: Med udgangspunkt i de to læringsmål for læreplanstemaet: “kultur, æstetik og fællesskab” i den styrkede pædagogiske læreplan kan deltageren:

Tilrettelægge pædagogiske læringsmiljøer, hvor børn kan opleve egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
Anvende viden om æstetik, kultur- og demokratibegrebet og som en del af den pædagogiske praksis understøtte, hvordan børn indgår i fællesskaber og både får oplevelsen af at være tilskuere og aktive deltagere.
Med afsæt i egen nysgerrighed, fantasi og kreativitet understøtte børnenes nysgerrighed, fantasi og kreativitet og gøre brug af forskellige materialer, redskaber og medier.

Fagnummer: 49790 Kultur, æstetik og fællesskab Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50