HR___Ledelse_undergruppe

Kortlægning og forebyggelse af sygefravær

Kort fortalt

Efter kurset kan deltageren indsamle kvantitative og kvalitative data til belysning af sygefravær, udarbejde sygefraværsstatistikker og notater om sygefravær, medvirke til at etablere procedurer for systematisk opfølgning, fremkomme med forslag til forebyggelse af sygefravær, etablere kontakt til relevante parter samt deltage i udarbejdelse og revidering af sygepolitik.

Kortlægning og forebyggelse af sygefravær

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
40782 - Kortlægning og forebyggelse af sygefravær

Målgruppe: Administrative medarbejdere, der arbejder med HR samt medarbejdere i rekrutteringsvirksomheder, der varetager opgaver i forbindelse med nedbringelse og forebyggelse af sygefravær.

Beskrivelse: Deltageren kan indsamle kvantitative og kvalitative data i forbindelse med belysning af organisationens sygefravær. Deltageren kan på baggrund af indsamlede data udarbejde sygefraværsstatistikker og notater om sygefravær. Endvidere kan deltageren i samarbejde med ledere og kollegaer medvirke til at etablere procedurer for systematisk opfølgning på sygefravær. Deltageren kan endelig i samarbejde med ledere og kolleger fremkomme med forslag til aktiviteter, der forebygger sygefravær. Deltageren kan desuden etablere kontakt til relevante parter så som samarbejdsudvalg og sikkerhedsorganisation, samt deltage i udarbejdelse og revidering af sygepolitik.

Fagnummer: 40782 Kortlægning og forebyggelse af sygefravær Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90