Praktisk_myndighed_undergruppe

Konflikthåndtering ved operativ myndighedsudøvelse

Kort fortalt

Deltageren kan udøve en differentieret konflikthåndtering under hensynstagen til situationen og borgernes forskelligheder, herunder en øget evne til at vurdere konflikt og konfliktsituationer.

Konflikthåndtering ved operativ myndighedsudøvelse

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
45168 - Konflikthåndtering ved operativ myndighedsudøvelse

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Beskrivelse: Deltageren kan udøve en differentieret konflikthåndtering under hensynstagen til situationen og borgernes forskelligheder, herunder en øget evne til at vurdere konflikt og konfliktsituationer og forebygge og undgå en eventuel eskalering under hensyntagen til faglig etik, magtanvendelse og egen sikkerhed.

I jobfunktionen indgår:
Vurdering og håndtering af potentielle konfliktsituationer i jobudøvelsen i relation til den lovhjemlede handlepligt i forhold til sikring og opretholdelse af fred, ro og orden bl.a. gennem anvendelse af konfrontationsteknik.
Håndtering af rollen som mediator, herunder konsekvenser af egen adfærd i forhold til borgeren.

Fagnummer: 45168 Konflikthåndtering ved operativ myndighedsudøvelse Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 1.869,85