D__rmand_vagt_undergruppe

Konflikthåndtering for vagter

Kort fortalt

Deltageren kan skelne mellem konfliktfremmende og dæmpende adfærd, og kan anvende dette i sin personlige fremtræden og adfærd i sin rolle som vagt. Deltageren kan på baggrund af viden om enkle teknikker, håndtere konflikter og udvise forståelse for forskellige roller.

Konflikthåndtering for vagter

03-12-2024
Konflikthåndtering for vagter
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
1 dag Daghold

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du kan skelne mellem konfliktfremmende og dæmpende adfærd, og kan bruge det i din egen fremtræden som vagt
  • Du lærer at håndtere konflikter og udvise forståelse for de forskellige roller
  • Du lærer at håndtere aggressive episoder på en ikke-konfrontativ måde
Info om fag
49685 - Konflikthåndtering for vagter

Målgruppe: Vagter, P-vagter, bus- og togkontrollører.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til:

I forbindelse med konfliktens natur
konfliktfremmende og konfliktdæmpende adfærd, herunder
- har forståelse for, hvad der aktiverer konflikter, og hvordan vi går ind i dem
- kan anvende denne viden i sin personlige fremtræden som vagt
psykologien bag konflikter
sin egen andel i en konflikt, herunder
- reflektere over egen praksis
at håndtere konflikter
- serviceorienteret
- uden konfrontation
forskellige konfliktmodeller

I forbindelse med kommunikation som værktøj ved konflikter
at kommunikation skaber og løser konflikter
at aflæse og anvende kropssprog
at håndtere konflikter ud fra viden om enkle teknikker.

Fagnummer: 49685 Konflikthåndtering for vagter Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 900,75