Plejefamilie_undergruppe

Kognitive indsatser i anbringelsen

Kort fortalt

Efter uddannelsen har du en forståelse for kognitive indsatser i arbejdet med anbragte børn og unge. Du kan bruge udvalgte kognitive metoder til at fremme trivsel og udvikling i hverdagen, gennem en forståelse for barnets/den unges samlede situation. Du kender centrale principper, begreber og metoder fra kognitionsteorier, og har en forståelse for, hvordan du bedst kan støtte og vejlede barnet/den unge ud fra et ressourcefokuseret grundlag. Efter uddannelsen har du en forståelse for din egen rolle i kognitive indsatser, samt det tværfaglige samarbejde omkring barnet/den unges udviklingsproces.

Kognitive indsatser i anbringelsen

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
22045 - Kognitive indsatser i anbringelsen

Målgruppe: Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der varetager pædagogisk arbejde med og for anbragte børn og unge. Medarbejderne kan eksempelvis være omsorgsmedhjælpere, pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassistenter, dagplejere, pædagogmedhjælpere og familieplejere, der arbejder i det specialiserede socialområde, døgntilbud, beskæftigelsestilbud, fritidsklub, hjemmet, eller på dagtilbuds- og skoleområdet.

Beskrivelse: Efter uddannelsen har deltageren forståelse for, hvordan kognitive indsatser kan anvendes i samarbejdet med barnet/den unge i anbringelsen for at fremme barnet/den unges trivsel i hverdagen.

På baggrund af forståelse for centrale principper og begreber fra kognitionsteorier, kan deltageren støtte og vejlede barnet/den unge i udviklende processer, ud fra en helhedsforståelse af barnets/den unges situation.

Deltageren har kendskab til kognitive metoder, deres anvendelsesmuligheder og begrænsninger, i forhold til anbragte børn og unge. Derudover har deltageren en forståelse for, hvordan simple kognitive metoder kan anvendes på et ressourcefokuseret grundlag i samværet med barnet/den unge.

Deltageren vil efter uddannelsen have en forståelse for egen rolle i kognitive indsatser, samt kunne indgå i et tværfagligt samarbejde, med fokus på at støtte barnet/den unge i en udviklingsproces.

Fagnummer: 22045 Kognitive indsatser i anbringelsen Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25