R__rl__gger_kloak_undergruppe

Kloakering - Aut. Kloakmesterarbejde i praksis

Kort fortalt

Du kan efter kurset - i henhold til gældende lovgivning - varetage funktionen som teknisk ansvarlig i en autoriseret kloakmestervirksomhed og herunder udføre kloakinstallationer i fleksible afløbsmaterialer i jord, der er godkendt i henhold til Bygningsreglementet indenfor det autorisationskrævende arbejdsområde.

Kloakering - Aut. Kloakmesterarbejde i praksis

06-06-2025
Kloakmesteruddannelsen - Praktikdelen - 10 dage
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
10 dage Daghold

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du kan udføre overgangssamlinger mellem fleksible afløbsmaterialer og øvrige godkendte afløbsmaterialer
  • Du kan udføre præcisionskrævende afløbsinstallationer for såvel tag-, dræn-, overflade- og spildevand inden for det autoristionskrævende område
  • Du kan udføre lovpligtig kvalitetskontrol og sikre, at arbejdet udføres i henhold til gældende lovgivning inden for det autoriserede område
Info om fag
49290 - Kloakering - Aut. Kloakmesterarbejde i praksis

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte bygge- og anlægsarbejdere, der har gennemført rørlæggeruddannelsen eller som har eller ønsker beskæftigelse inden for kloakområdet

Beskrivelse: Deltagerne kan som fagligt ansvarlig i en autoriseret kloakmestervirksomhed:
Planlægge arbejdets udførelse og foretage korrekt materiale- og metodevalg
Redegøre for relevante materialegodkendelser og lægningsbestemmelser i henhold til afløbsinstallationens formål og anvendelse overfor relevante interessenter.
Udføre overgangssamlinger imellem fleksible afløbsmaterialer og øvrige godkendte afløbsmaterialer i henhold til gældende normer, standarder og regler.
Udføre præcisionskrævende afløbsinstallationer for såvel tagvand, drænvand, overfladevand og spildevand inden for det autoristionskrævende område, herunder valg af hensigtsmæssige afløbsmaterialer og afløbskomponenter for arbejdets udførelse i henhold til Bygningsreglementet, gældende reglementer, normer og vejledninger inden for det autorisationskrævende arbejdsområde.
Udføre lovpligtig kvalitetskontrol og sikre, at arbejdet udføres i henhold til gældende lovgivning inden for det autoriserede område.

Fagnummer: 49290 Kloakering - Aut. Kloakmesterarbejde i praksis Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 2.080,00 Uden for målgruppe: DKK 7.792,50