Pleje_i_sygehusv__senet_undergruppe

Kliniske opgaver i almen praksis

Kort fortalt

Efter uddannelsen har du opnået indsigt i almen praksis, social og sundhedsassistentens kompetencefelt og rolle. På baggrund heraf kan du udføre delegerede undersøgelser og behandlinger i almen praksis, herunder de almindeligste venøse blodprøver, EKG-undersøgelse, spiometri samt foretage de almindeligste vaccinationer.

Kliniske opgaver i almen praksis

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du får viden om almen praksis, dit eget kompetencefelt og egen rolle
  • Du lærer om de mest anvendte blodprøver og vaccinationer i lægepraksis
  • Du får viden om håndtering og opbevaring af blodprøver
  • Du lærer, hvordan du udfører og assisterer ved EKG undersøgelser
  • Du får viden om lungefunktionsmåling og spiometri
  • Du lærer om virkning og bivirkning ved luftvejsudvidende medicin
Info om fag
48093 - Kliniske opgaver i almen praksis

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter der arbejder i almen Praksis

Beskrivelse: Deltageren kender almen praksis, eget kompetencefelt og egen rolle i almen praksis og kan på baggrund heraf udføre delegerede undersøgelser og behandlinger.
Deltageren har viden om og kan tage de i almen praksis mest anvendte blodprøver og har i tilknytning hertil viden om hyppigst anvendte prøveglas, håndtering, opbevaring og transport af blodprøver. Deltageren kender ligeledes de almindeligste kliniske komplikationer ved venøse blodprøver og kan handle adækvat herpå.
Deltageren kan udføre eller assistere ved EKG undersøgelser og kender klinisk praksis for påsætning af elektroder, fejlkilder og indikation for at tage EKG’et om.
Deltageren har grundlæggende viden om lungefunktionsmåling og kan udføre spiometri. Deltageren kan endvidere observere for virkning og bivirkning af luftvejsudvidende medicin og kan handle adækvat herpå.
Deltageren kan udføre de almindeligste vaccinationer i almen praksis, ligesom deltageren kender virkning og bivirkning af de almindeligste vaccinationer og kan observere herfor samt handle herpå.

Fagnummer: 48093 Kliniske opgaver i almen praksis Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75